برگی از یک کتاب/74

آخوند ملا خداداد آخوند ملا خداداد خیبرگی، فرزند ملا حسن خیبرگی، همان طور که از نامش پیداست، اهل خیبری گناباد، واقع در 4 کیلومتری غرب بیدخت، بود. در بیدخت سکونت داشت و به کودکان قرائت کلام‌الله مجید می‌آموخت. بسیاری از بیدختی‌های آن زمان نزد وی قرائت قرآن را فراگرفته و به اصطلاح قرآن‌خوان شدند که اهمادامه خواندن «برگی از یک کتاب/74»

یادی از گذشته/43

پیک نیک در میرآباد خاطره ای که تعریف می کنم به سالهای نیمه اول دهه ی 1340 خورشیدی یعنی سال هایی بر می گردد که در دبیرستان تحصیل می کردم. در فصل تابستان که دبیرستان تعطیل بود و چیزی به اسم کلاس و برنامه ی فوق العاده هم وجود نداشت، هفته ای دو – سهادامه خواندن «یادی از گذشته/43»

عکس/257

از راست به چپ، ایستاده: آقایان شیخ محمد حسن نیکخواه، محمد نیکخواه، یدالله تابان     نشسته: آقایان فخرالشریعه (پیشنماز مسجد خیبری)، منوچهر نیکخواه، حاج دکتر حسینعلی سعادتی. روح همه شان شاد؛ یادشان گرامی.        (عکس از صفحه اینستاگرام برادر محترم آقای ابوالفضل بدیعی)

یادی از آموزگاران دبستان جامی بیدخت

به بهانه ی روز اول ماه مهر       حضرت علی علیه السلام فرمود:«هر کس به من حرفی بیاموزذ، مرا بنده ی خویش ساخته است.»       نظر به این که برای آموزگاران دوره های تحصیلی – مخصوصاً دوره ی ابتدائی – خود ارزش و احترام والائی قائل بوده و هستم ونام ویاد آن عزیزان و روزهایادامه خواندن «یادی از آموزگاران دبستان جامی بیدخت»

برگی از یک کتاب/26

برگی از  کتاب «تاریخ و جغرافی گناباد» خیبری* یکی از دهات مرکزی گناباد خیبری است که متصل به دلوئی و در شمال شرقی آن واقع شده است. ابنیه و ساختمان های این دو آبادی به یکدیگر متصل است و از موضع معیّنی از یکدیگر جدا می شوند. و با اینکه به یکدیگر متصل می باشند،ادامه خواندن «برگی از یک کتاب/26»

عکس/16

از راست به چپ: ردیف نشسته جلو: آقایان – ، علی اصغر فقیرزاده کاشانی (رئیس اداره پست و تلگراف بیدخت)، – ، – ، – ،- ، – حاج محمد حسن خان منصوری نوده (داماد حاج آقای صدر)، حاج سلطان محمد نوری، حضرت آقای رضاعلیشاه، – ، شیخ محمد حسن نیکخواه خیبری (پدر خانم آقایادامه خواندن «عکس/16»