یادی از گذشته/ 45

در کِشمون بیدخت: مرحوم ملا نورعلی نورائی، عموی پدرم را به یاد نداشتم. اصلاً ایشان را ندیده بودم. سال ۱۳۲۵یعنی سه سال پیش از آنکه به دنیا بیایم، از دنیا رفته بود. ملا نورعلی بعد از آنکه همسر اولش، دختر شیخ عبدالعلی شمس (معروف به شیخ کلاتی)، از دنیا رفت با دختر مرحوم کربلائی عبدالحسینادامه خواندن «یادی از گذشته/ 45»

عکس/55

نشسته: زنده یاد حاج شیخ محمد رضا کاظمی. ایستاده از راست به چپ: زنده یادها حاج غلامحسن شفیعی، حسینعلی نورائی، حاج میرزا محمد شفیع نورائی، علی محمد صفری. نوجوان ایستاده: علی کاظمی (فرزند اسماعیل). زمان: سال 1341  مکان: تهران.

یاد یاران/87

به یاد شادروان حسینعلی نورائی بیدختی (متولد 1322/9/13)، فرزند ملانورعلی، از کارمندان عای رتبه ی سابق سازمان تعاون و امور روستاها، که روز 1397/6/23 دار فانی را وداع گفت و در صحن مزار خواجه اباصلت (ره) در مشهد مقدس آرام گرفت. روحش شاد؛ یادش گرامی.