برگی از یک کتاب/58

برگی از کتاب دانشنامه اهل عرفان حاج میرزا معصوم نایب الصّدر شیرازی، فرزند حاج میرزا زین العابدین شیرازی (رحمت علیشاه)، شب شنبه  ۱۴ربیع الاول ۱۲۷۰ (۱۳ آذر ۱۲۳۳) در شیراز متولد شد. در هشت سالگی به رحلت پدر مبتلا شد. در سال ۱۲۸۸ قمری به عزم عتبات عالیات حرکت نمود و قریب چهار سال درادامه خواندن «برگی از یک کتاب/58»

برگی از یک کتاب/47

برگی از کتاب زیر آسمان بیدخت (جلد اول) به مناسبت فرارسیدن 26 ربیع الاول 1437، یکصد و دهمین سالروز شهادت حضرت آقای سلطان علیشاه (26 ربیع الاول 1327)، قطب سی و چهارم سلسله طریقت نعمت اللهی سلطان علیشاهی (گنابادی)      در خدمت حضرت آقای سلطان‌علیشاه (طاب ثراه) کربلائی ملّا اسدالله نورائی بیدختی همچون پدرش، ملّاادامه خواندن «برگی از یک کتاب/47»

برگي از يك كتاب/32

برگي از كتاب مباني تأويل آيات الاحكام در تفسير بيان السعاده في مقامات العباده صوم (روزه) [حضرت] سلطان عليشاه در تأويل قسمتي از آيه 185 سوره بقره، روزه را به امساك از تمايلات و خواسته هاي نفس تأويل كرده و هدف از آن را باز شدن ابواب عالم غيب عنوان كرده است. تأويل مذكور برگرفتهادامه خواندن «برگي از يك كتاب/32»

برگي از يك كتاب/49

به مناسبت فرارسيدن 26 ربيع الاول، سالروز شهادت حضرت آقاي سلطان عليشاه گنابادي برگي از  كتاب «روزنامه خاطرات عين السلطنه» قتل ملاّ سلطانعلي (پنجشنبه 8 ربيع الثاني 1327) يك خبر تازه قتل ملاّ سلطانعلي گونابادي است كه گويا سالارخان بلوچ و همان اسدالله ياور مباشر بوده اند. اين ملاّ سلطانعلي يكي از مرشدهاي خيلي خيليادامه خواندن «برگي از يك كتاب/49»

برگی از یک کتاب/22

برگی از کتاب نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم سفر مکه جناب حاج ملا سلطان محمّد در سال 1305 [قمری] به قصد زیارت خانه خدا حرکت کرد. چهارده نفر از فقرای گناباد در این سفر ملازمت داشتند از این قرار: حاج میرزا علی نقی ریابی، حاج میرزا محمود ریابی، حاج میرزا محمّد تقی ریابی،حاجادامه خواندن «برگی از یک کتاب/22»

یادی از گذشته/19

از قدیمی ترها بشنویم: محمد علی سردار * محمد علی اهل نوغاب گناباد و شغل او و پدرش، حسن، چاه جویی (مقنّی) بوده و به مقنّی شهرت داشت. محمد علی هرچند از فقرا نبود ولی گاهی به بیدخت خدمت جناب حاج ملا سلطان محمد می رفت و خودش نقل کرده بود که «روزی در محضرادامه خواندن «یادی از گذشته/19»