عکس/54

حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضاعلیشاه در مراسم ذبح گوسفند در عید سعید قربان سال (؟) آقایان حاج دکتر حسینعلی سعادتی (با کلاه شاپو)، کربلائی محمد کاظم دهقانی، جنیدی نیشابوری، حاج شکرالله سالاری (درحال گفتگو با حضرت آقا)، حاج ابوالقاسم زمانی (با کلاه روسی)، حسین عباسی و … در عکس دیده می شوند. مکان:ادامه خواندن «عکس/54»

شعر مسافرت به گناباد

سيصد و بيست و يك ز بعد هزار     به گناباد رفتم اول بار بود بيدخت مسكن مولا     پير صالحعلي شه دل ها با ملاقات پير خود شادان     ماندم آنجا  تمام  تابستان لطف هايي نمود با بنده     زاده ي پير، شخص تابنده ياد آن پير مرد حاجي صدر     كه نيايد چو او به ارزش و قدرادامه خواندن «شعر مسافرت به گناباد»