برگی از یک کتاب/ (4) 86

برپایی عزاداری در تکیه به دست صوفیه حتی اگر بیان «کامل شیبی» در باره احتمال رواج روضه خوانی به جای ذکر صوفیانه در مراکز نقشبندیه در زمان تالیف «روضه الشهداء» مبالغه آمیز باشد، شواهد و اسناد مهمی در دوره قاجار از کاربری جدید تکیه صوفیان برای برپایی آیین های عزاداری محرّم خبر می دهند. گرچهادامه خواندن «برگی از یک کتاب/ (4) 86»

آلبوم عكس/ عاشورا در بيدخت(3)

عزاداري محرم بيدخت، گناباد عاشوراي 1435( 23 آبان 1392) با سپاس از برادر عزيز، آقاي عموعلي بيدختي بابت عكس هاي خوبشان.