برگی از یک کتاب/ (3)86

تکیه؛ خاک جای صوفیان و زاهدان کاربرد دیگر تکیه برای تصوف، مقبره یا جای خاک صوفیان و عارفان است. همانطور که پیشتر در بررسی خانقاه های عثمانی بیان شد، بخشی از تکیه به مزار مشایخ اختصاص داشت. اما در ایران از دوره صفوی، تکیه مفهومی متفاوت یافت و به برخی از مقابر زاهدان و عارفانادامه خواندن «برگی از یک کتاب/ (3)86»

برگی از یک کتاب/65

برگی از مجلّه ی عرفان ایران نوشته ی: سیّد محمدعلی جمال زاده «در گناباد که نام دیگر تاریخی آن جویمند است، در مسجد وارد شدیم. مسجد نسبتاً نظیفی است ولی مستراح ندارد و ناچار مستراح اداره پست و تلگراف را مورد استفاده قرار می دهیم. از جویمند به بیدخت که قریه ی دیگری از شهرستانادامه خواندن «برگی از یک کتاب/65»

برگی از یک کتاب/46

برگی از مجله ی « مهرنامه» بازگشت عرفان ایران محمد قوچانی: از سال 1378 مجله ای تخصصی به نام «عرفان ایران» به همت سید مصطفی آزمایش، از پژوهندگان تصوف اسلامی، منتشر می شد که نشریه ای علمی با گرایش به طریقت های عرفانی بود.این مجله تا سال 1389 در 36 شماره منتشر شد اما متأسفانهادامه خواندن «برگی از یک کتاب/46»

برگی از یک کتاب/36

برگی از  کتاب «جلوه های معنویت در جهان اسلام» تصوف در تاریخ اخیر ایران حمله ی مغول دوره ی شکوفائی عظیم تصوف در ایران را به دنبال داشت؛ چنانکه پیدایش سلسله های کبرویّه، نوربخشیّه، نقشبندیّه و نعمت اللهیّه حاکی از این امر بود. سلسله ی صفویّه نیز در این دوره پدید آمد که سرانجام بهادامه خواندن «برگی از یک کتاب/36»

برگي از يك كتاب/29

برگي از كتاب سالك حكمت ……………………… گفت و گوي شهين اعواني و حامد زارع با استاد [دكتر غلامرضا اعواني] … حال كه سخن به اينجا رسيد، مايلم بدانم كه نسبت شما به نحو عملي با تصوف چگونه بوده است؟ بالاخره تا كنون دكتر نصر و دكتر نصرالله پورجوادي در مورد اين مسائل به شكل واضحيادامه خواندن «برگي از يك كتاب/29»

برگي از يك كتاب/28

برگي از كتاب روح و ريحان و صحبت جانان ………………… استاد اخلاق و عرفان به كوي عشق منه بي دليل راه قدم     كه من به خويش نمودم صد اهتمام و نشد (حافظ) كمبود اساتيد اخلاق و عرفان يكي از نواقص حوزه هاي علميه است. چه آنكه تهذيب از روز اول بايد اجرا شود و استادادامه خواندن «برگي از يك كتاب/28»

برگي از يك كتاب/21

برگي از كتاب مجالس مجالس در تاريخ تصوف مجالس در تاريخ تصوف سابقه اي دراز دارد. بعضي از مشايخ صوفيه به مجلس گفتن معروف بوده اند. مجالسي كه شبلي در بغداد و ابو علي دقّاق و ابو سعيد ابوالخير در نيشابور برگزار مي كردند، شهره است. در واقع بسياري از تعاليم مشايخ صوفيه از طريقادامه خواندن «برگي از يك كتاب/21»

سخن مجذوب/2

شریعت و طریقت(1)      حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه ……………………………………..      بسم الله الرّحمن الرّحیم      اساس و اصل اینکه متصوّفه در برابر متشرّعه یا تصوّف در برابر تشرّع به وجود آمده، در مسأله ی شریعت و طریقت است. کسانی انتقادی می کنند و می گویند:« درویش ها و عُرفا دین را دو تکهادامه خواندن «سخن مجذوب/2»