ياد ياران/26

زنده ياد حاج محمّد باقر صولتي (1268 – 1363 خورشيدي)، فرزند كربلائي حسين، كه از شكسته بندهاي زبردست بيدخت بود. از شادروان حاج محمد باقر سه فرزند دختر (همسران آقایان حاج عبدالرحیم و حسن ترکا و حاج علی محمد رمضانی) و دو پسر به نام های عبدالولی و علی باقی ماند. مرحوم عبدالولی صولتی نیزادامه خواندن «ياد ياران/26»

عکس/91

نوستالوژی (فوتبال بیدخت دراوایل انقلاب) شنبه 1392/12/24 :: 17:52 :: نويسنده : بیدخت1 تیم شاهین :افراد ایستاده از راست به چپ: حسن ستوده -شکری هاشمی – شفیع دادمند -ابوالقاسم میرزاده – اکبر قرچه – احمد سلطانخواه – حبیب هاشمی افراد نشسته از راست به چپ : رحیم قرچه – عزیزاله محمدیان – احمد ترکا –ادامه خواندن «عکس/91»

عکس/23

نشسته: حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه ، قطب سی و ششم سلسله طریقت شاه نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی ایستاده ها از راست به چپ: آقایان حاج حسن زارع حقیقی، حاج حسین دهمرده، حاج عبدالعلی هاشمی، حاج شکرالله سالاری، حاج محمد کاظمی( سراچه)، کربلائی ملا اسدالله نورائی، سرگرد خلبان شادانباز، کربلائیادامه خواندن «عکس/23»