یادی از گذشته/1- 47

ملاّی آخوند شهربانو (۱) یادش بخیر، اولین روزی که به مکتب خانه، که در گویش بیدخت “ملاّ” نامیده می شود، رفته بودم فقط یک “سِپَرَه” (سی پاره) با خود همراه داشتم. سی پاره در اصل به معنای قران است که از سی جزء یا سی پاره متشکل است. اما منظور ما جزء سی ام قرآنادامه خواندن «یادی از گذشته/1- 47»

کمر زیارت

كمر زيارت       يكي از جاهايي كه از ديرباز مورد توجه مردم گناباد – و شهرهاي مجاور – بوده است، «كمر زيارت» نام دارد كه آن را «چاه مزار» هم گويند. اثر تاريخي اين مكان فقط يك قبر است كه در بالاي كوه واقع است. مردم به آنجا اعتقاد كامل دارند و چون در نزديكادامه خواندن «کمر زیارت»