برگی از یک کتاب/88

در تاریخ ۱۳۴۰، [به پیشنهاد حضرت آقای صالح علیشاه] هيأتي به منظور تأسيس بيمارستان مجهزي در بيدخت و جمع آوري كمك هاي مالي و جنسي تشكيل شد و خود حضرتش پيشقدم شده مبلغ قابل توجهي نقداً پرداختند و حضّار و مدعوين هم هر يك به قدر وسع و ميل خود مبلغي پرداخت تا بیمارستانی تاسیسادامه خواندن «برگی از یک کتاب/88»

یاد یاران/12

سالار عبدالله      روز پنجشنبه 9 آبان 1392 گروهی از اخوان طریقتی مشهد که آقای حاج عباسعلی امانیان بیدختی، فرزند مرحوم سالار عبدالله، نیز در جمعشان بود برای زیارت پیر بزرگوارخود، حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده، مجذوب علیشاه گنابادی، به تهران آمده بودند. معظم له در جمع آنان سخنانی بیان فرمودند که متن پیادهادامه خواندن «یاد یاران/12»

عکس/17

چشم انداز باغ صالح آباد و محل احداث بیمارستان صالحیه بیدخت گناباد زمان: سال 1333 خورشیدی (عکس مربوط به استقبال از حضرت آقای صالح علیشاه در بازگشت از سفر تهران)

عکس/13

نشسته،از راست به چپ: زنده یادها آقایان سید جلال کاشی (باغبان باغ صالح آباد)،  آقای علی اشرف قانعی، حضرت آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی رضاعلیشاه، حاج شیخ علی ذوقی بیدختی. ایستاده، از راست به چپ: زنده یادها آقایان حاج اسمعیل صاحبی، یوسفعلی مرشدیان (دایی آقایان عبدالله، حسین و حسن کاشانی فر) و حاج حسینعلی دهقانی