برگی از یک کتاب/75

جشن سده قدیمی ها جشن سده را به این حساب می گرفتند که به قول خودشان پنجاه روز و پنجاه شب (مجموعاً صد تا 12 ساعت) به عید مانده بود. و بچه ها در پاریز دور آتش می گشتند و می گفتند: «سده سده، پنجاه روز به نوروز.» ابوریحان هم در التّفهیم همین را گوید:ادامه خواندن «برگی از یک کتاب/75»

برگی از یک کتاب/42

برگی از کتاب «از قلعه دختر تا دقیانوس» زندگی نامه زنده یاد حاج شیخ محمد جواد آموزگار در ابتدای این مطلب که در چهار و نیم صفحه تهیه شده است، می خوانیم: «این زندگی نامه که به قلم خود حاج شیخ محمد جواد آموزگار در سال 1337 شمسی تحریر شده، حاوی نکات اخلاقی و تاریخیادامه خواندن «برگی از یک کتاب/42»

برگی از یک کتاب/ 34

برگی از کتاب «یادنامه صالح» نامه دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی حضور محترم اعضای هیئت تحریریه عرض می شود . بحمدالله یادواره قطب العارفین حضرت آقای صالح علیشاه را سرانجام داده، مجموعه دلپذیری فراهم آورده اید که بوی عطر دلاویز آن از گلهای بهاری جانبخش تر است. وجدان مغفولۀ مخلص نیز بشارت میداد و مهمیزادامه خواندن «برگی از یک کتاب/ 34»

شعر/14 مهر فرزند

مهر فرزند اعرابئي، خداي  به او داد  دختري واو دخت را به سنّت خود، ننگ مي شمرد هر سال كز حيات جگر گوشه مي گذشت شمع محبتِ دل او بيش مي فسرد روزي به خشم رفت و ز وسواس عار و ننگ حكم خِرد به دست رسوم و سنن سپرد بگرفت دست كودك معصوم وادامه خواندن «شعر/14 مهر فرزند»

برگی از یک کتاب/11

برگي از  كتاب پيغمبردزدان … در مدح رحمتعلي شاه       اين قصيده را به قول صاحب طرائق، [پیغمبر دزدان] ضميمهْ نامه اي خدمت رحمتعلي شاه فرستاده است. چنانكه گفتيم، رحمتعلي شاه زين العابدين ميرزا كوچك از بزرگان سلسلهْ نعمت اللهيه (متوفي1278 ق) بود كه به دلالت زين العابدين شيرواني دست ارادت به مجذوبعلي شاه [کبودرآهنگی]ادامه خواندن «برگی از یک کتاب/11»

لطایف/19

ماه عسل ……… نو عروسی ز صفا گفت شبی با داماد نام این مه چه کسی ماه عسل بنهاده است گفت داماد به لبخند جوابش کاین ماه ماه غسل است، ولی نقطه ی آن افتاده است          *دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی ……………………………………………      هفت شهر عشق، نفایس اویسی، فضل الله اویسی، جلد 2، صادامه خواندن «لطایف/19»

خانقاهی در کویر/8

شیره انگور      قنات صالح آباد، که مرحوم صالح علی شاه حفر کرده و در صحن کوثر مظهر آن است، چهار سهم و نیم از کل چهارده سهم آن وقف آستانه است. و متجاوز از یک سنگ و نیم آب دارد. و پس از مشروب کردن باغچه های صحن و استفادۀ منازل، بقیۀ آن بهادامه خواندن «خانقاهی در کویر/8»

خانقاهی در کویر/6

نظر مذهبی به حقوق بشر      [ آقای رضا علی شاه] سال های بعد نیز سفرهای متوالی داشت. بعد از وفات پدر، بر مسند ارشاد و هدایت سلسلۀ رضویۀ نعمت اللهیۀ سلطان علی شاهی نشست و ضمن رسیدگی به امور کشاورزی، به  توسعه و تکمیل صحن های مزار سلطان علی شاه، و آبادی و تنقیۀادامه خواندن «خانقاهی در کویر/6»

خانقاهی در کویر/5

من به دنبال پول نمی روم      مرحوم صالح علی شاه در آن سفر در خانۀ مرحوم روح الامین که از تجار به نام تهران بود، اقامت داشت. بندۀ لرزندۀ نیرزنده، باستانی پاریزی، اظهار طلب خود را در ایوان خوش هوای آن خانه طی نامه ای – که بد انشاء هم نبود – تقدیم کردم؛ادامه خواندن «خانقاهی در کویر/5»