برگی از یک کتاب/85

مرقومه ی شریفه ی مورّخ 9 فروردین 1329 حضرت آقای صالح علیشاه قدّس سرّه در پاسخ به تبریک های نوروز 1329 10 جمادی الثانی 1369 هوالله 121 عرض می شود: وصول نامه تبریک و یادآوری و اظهار محبت در این موقع که مردگان نبات و خفتگان حیوان پس از خواب طولانی در اثر باد بهاریادامه خواندن «برگی از یک کتاب/85»

برگی از یک کتاب/ 83

به مناسبت فرارسیدن 9 ربیع الثانی، سالروز ارتحال حضرت آقای حاج شیخ محمد حسن بیدختی صالح علیشاه (قدّس الله سرّه العزیز، قطب سی و ششم سلسله طریقت شاه نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی (9 ربیع الثانی 1386 برابر با 6 مرداد 1345) تاسیس بیمارستان صالحیه در صفحه 127 کتاب یادنامه صالح می خوانیم: در سالادامه خواندن «برگی از یک کتاب/ 83»

معرفی یک کتاب

رونمایی از کتاب یادنامه نور ســـرويس فرهنگى [روزنامه اطلاعات]: مراســـم رونمايى از كتاب «يادنامه نور» صبح ديروز در محل انتشارات حقيقت با حضورجمعى از علاقه مندان به حوزه عرفان و طريقت برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما، مراسم رونمايـــى از كتاب «يادنامه نور» به مناسبت يكصدمين سالگرد رحلت حاج ملاعلى گنابادى نورعلى شـــاه ثانـــى باادامه خواندن «معرفی یک کتاب»

برگی از یک کتاب/65

برگی از مجلّه ی عرفان ایران نوشته ی: سیّد محمدعلی جمال زاده «در گناباد که نام دیگر تاریخی آن جویمند است، در مسجد وارد شدیم. مسجد نسبتاً نظیفی است ولی مستراح ندارد و ناچار مستراح اداره پست و تلگراف را مورد استفاده قرار می دهیم. از جویمند به بیدخت که قریه ی دیگری از شهرستانادامه خواندن «برگی از یک کتاب/65»

معرفی کتاب

معرفی کتاب «سرچشمه مقدس فرهنگ و ورزش ها» روزنامه آرمان در شماره 3015 (مورخ شنبه 28 فروردین 1395) در ستون معرفی کتاب خود نوشت: از زمان رنسانس، هیچ واژه یا مفهومی بیش از واژه فرهنگ به تمام و کمال مورد بحث قرار نگرفته و تا این اندازه مورد بررسی واقع نشده است. واژه فرهنگ یکیادامه خواندن «معرفی کتاب»

برگی از یک کتاب/46

برگی از مجله ی « مهرنامه» بازگشت عرفان ایران محمد قوچانی: از سال 1378 مجله ای تخصصی به نام «عرفان ایران» به همت سید مصطفی آزمایش، از پژوهندگان تصوف اسلامی، منتشر می شد که نشریه ای علمی با گرایش به طریقت های عرفانی بود.این مجله تا سال 1389 در 36 شماره منتشر شد اما متأسفانهادامه خواندن «برگی از یک کتاب/46»

برگی از یک کتاب/38

برگی از کتاب «خورشید تابنده» شب قدر سحری از سحرهای این ایام متبرّکه از حضور مبارکشان [حضرت آقای رضا علیشاه (قدّس سرّه)] پرسیدم: «آیا می توان مفهوم معنوی شب قدر را به زبانی ساده بیان کرد تا معلوم شود چه سرّی در بیداری کامل آن هست؟» حضرت ایشان با چهره ی متأثری که دردمند میادامه خواندن «برگی از یک کتاب/38»

برگی از یک کتاب/22

برگی از کتاب نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم سفر مکه جناب حاج ملا سلطان محمّد در سال 1305 [قمری] به قصد زیارت خانه خدا حرکت کرد. چهارده نفر از فقرای گناباد در این سفر ملازمت داشتند از این قرار: حاج میرزا علی نقی ریابی، حاج میرزا محمود ریابی، حاج میرزا محمّد تقی ریابی،حاجادامه خواندن «برگی از یک کتاب/22»