یادبود جناب هادی آقا تابنده در بیدخت

بعد از ظهر امروز پنجشنبه اول خرداد 1393 به مناسبت پانزدهمین روز درگذشت مولازاده عزیز جناب هادی آقا تابنده رحمت الله علیه مجلس یادبودی از طرف فقرای بیدخت در محل حسینیه مزار سلطانی بیدخت برگزار گردید. در این مراسم جناب آقای مهندس شکرالله تابنده وجنابان آقایان کاشانی بیدختی، تابان، بدیعی بیدختی و کاخکی بیدختی، مأذونینادامه خواندن «یادبود جناب هادی آقا تابنده در بیدخت»