اربعین رحلت جناب آقای حکمت علی

مراسم چهلمین روز عروج ملکوتی عارف دل آگاه و معلّم دلسوز، جناب آقای حاج محمود گنجی (حکمت علی) رحمت الله علیه، شیخ بزرگوار سلسله نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی، با حضور جناب آقای حاج نظام الدین واعظی (ظفر علی)، شیخ بزرگوار سلسله، و آقایان حاج سید احمد جعفری، حاج محمد حسن کاخکی، حاج عبدالله فروزانی،ادامه خواندن «اربعین رحلت جناب آقای حکمت علی»

بزرگداشت حضرت شیخ ابوالقاسم گورکانی

نخستین همایش بزرگداشت  فَخرُالاَعالی والاَدانی و مَشرقُ النّورِالاِمکانی، شیخ ابوالقاسم گورکانی الطوسی، قطب پنجم سلسله طریقت نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی. کنیه ی آن جناب ابوالقاسم، نام شریفش علی، و از مشاهیر عرفای قرن پنجم و خلیفه ی شیخ ابو عمران مغربی است.