کارگاه پارچه بافی طونِ بیدخت

مسئولین میراث فرهنگی گناباد کارگاه من را بلد نیستند (۲) گزارشگر: صادق ایزدی      عکاس: حسن جعفری (برگرفته از سایت هفته نامه «نامه گناباد»٬ مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵) به همراه حس جعفری به سمت کارگاه پارچه بافی نورعلی کارگر بیدختی حرکت می کنیم. نورعلی کارگر آن طور که خودش می گوید حدود هشت سال است کهادامه خواندن «کارگاه پارچه بافی طونِ بیدخت»

اَستِه سیف الله، مسگر هنرمند بیدختی

 مسئولین میراث فرهنگی گناباد کارگاه من را بلد نیستند (۱) (برگرفته از سایت هفته نامه «نامه گناباد»، مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵) گزارشگر: صادق ایزدی       عکاس: حسن جعفری صدای ضربه های چکش بر روی ورق های مسی در مغازه ای کنار خیابان شهید چمران بیدخت به هر رهگذری می گوید صنعتی به نامادامه خواندن «اَستِه سیف الله، مسگر هنرمند بیدختی»

بیدخت = رودسر

بیدخت = رودسر بسیاری از همشهریان عزیز بیدختی یا خودشان وصیت می کنند یا بازماندگانشان تصمیم می گیرند که اگر در تهران از دنیا بروند، پیکرشان به بیدخت گناباد انتقال یابد که یا در صحن مزار سلطانی یا در صحن مزار جعفرآباد به خاک سپرده شود. روال کار نیز چنین است که پیکر متوفی پسادامه خواندن «بیدخت = رودسر»

یک خبر

نخستین بهداری بیدخت به پارکینگ عمومی تبدیل شد! به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ پس از عملیات خاکبرداری زمینِ نخستین بهداری شهرستان بیدخت در هفته‌ی گذشته، اخیراً در اقدامی تازه زمین این بهداری به پارکینگ عمومی تبدیل شد. بنابر این گزارش؛ زمین این بهداری در زمان حضرت آقای صالح‌علیشاه، توسط این قطب دراویش نعمت‌اللهی گنابادی به صورتادامه خواندن «یک خبر»

حسینیه امیرسلیمانی

حسینیه امیرسلیمانی تهران، واقع در خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) در سال 1280 قمری (1239 خورشیدی) به همت مرحوم عضدالملک، از رجال و مشاهیر دوره قاجار، به منظور برگزاری مجالس سوگواری و اجتماعات مذهبی ساخته شد. بعداً پسر کوچکتر ایشان، مرحوم امیر مصطفی امیرسلیمانی، بنا بر وصیّت پدر متصدی امور آن گردید. نامبرده کهادامه خواندن «حسینیه امیرسلیمانی»

برگی از یک کتاب/46

برگی از مجله ی « مهرنامه» بازگشت عرفان ایران محمد قوچانی: از سال 1378 مجله ای تخصصی به نام «عرفان ایران» به همت سید مصطفی آزمایش، از پژوهندگان تصوف اسلامی، منتشر می شد که نشریه ای علمی با گرایش به طریقت های عرفانی بود.این مجله تا سال 1389 در 36 شماره منتشر شد اما متأسفانهادامه خواندن «برگی از یک کتاب/46»

یک گزارش

بيدخت؛ کهن اما ناشناخته خراسان رضوی، مورخ دوشنبه 8 تیر 1394، شماره انتشار 19007. علي ترابي |  ثبت 20 اثر تاريخي در شهر بيدخت نشان دهنده موقعيت منحصر به فرد اين شهر با ظرفيت هاي فراوان گردشگري است. اين شهر با جمعيتي حدود 7 هزار نفر در بخش مرکزي شهرستان گناباد قرار دارد وبه عنوانادامه خواندن «یک گزارش»

یک گزارش

رئيس شوراي اسلامي شهر بيدخت تأکيد کرد: مدارس فرسوده تهديدي براي دانش آموزان خراسان رضوي – مورخ دوشنبه 1394/04/08 شماره انتشار 19007 علي ترابي | رئيس شوراي اسلامي شهر بيدخت در گفت وگو با گروه اعزامي خراسان به اين شهر، به وجود 5 مدرسه قديمي در اين شهر اشاره مي کند و با بيان اينادامه خواندن «یک گزارش»