برگی از یک کتاب/8

برگي از کتاب  سرگذشتي پيش نوشته         … انتخاب نام خانوادگي      پدرم از سال ها قبل از تولدم تا پايان عمرش با نام «مصدق السلطان» ناميده مي شده است و پس از تصويب قانون شناسنامه كه كليهْ اتباع ايران مكلف شدند يك نام خانوادگي براي حودشان انتخاب كنند، پدرم نام عرفاني «تفضّلي» را انتخابادامه خواندن «برگی از یک کتاب/8»

برگی از یک کتاب/7

برگ دیگری از کتاب پله پله تا ملاقات خدا      … در مثنوی معنوی قصه نقش فوق العاده دارد. از همان آغاز نی نامه که مولانا سخن را از «شکایت» نی سر می کند، آنچه از زبان این سوختۀ بی زبان نقل می نماید قصه یی پر غصه است – حکایت جدایی هاست: این نکتهادامه خواندن «برگی از یک کتاب/7»

برگی از یک کتاب/6

برگی از کتاب مجموعه ای از آثار نورعلیشاه اصفهانی ملاقات نورعلیشاه و سیّد بحرالعلوم      در کربلا عده ای از علمای ظاهر به مخالفت با جناب نورعلیشاه برخاستند و وی را تکفیر کردند و نامه ای به نجف برای حجة الاسلام آقای سیّد مهدی طباطبائی ملقّب به بحرالعلوم (قدّس سرّه) فرستادند تا ایشان را همادامه خواندن «برگی از یک کتاب/6»

برگی از یک کتاب/5

برگی از کتاب مادر « گويند مرا چو زاد مادر»     پاكيزه چو شبنم سحر زاد پاكيزه بزاد  و   پاك پرورد     رحمت به روان مادرم باد * « لبخند نهاد   بر      لب من»     يعني كه به خلق مهربان باش « دستم بگرفت و پا به پا برد»    يعني كه به راه حق روان باش * «ادامه خواندن «برگی از یک کتاب/5»

برگی از یک کتاب/4

برگی از کتاب پله پله تا ملاقات خدا      خادم خانقاه       … خود او[ مولانا] دنیا را یک خانقاه بزرگ می شمرد که شیخ آن حق است و او خود جز خادم این خانقاه نیست. آستین هایش را، چنانکه خودش یک بار به یک تن از یارانش گفته بود، به همین جهتادامه خواندن «برگی از یک کتاب/4»

برگي از يك كتاب/4

  برگی از کتاب بیدخت را بشناسیم      اول بگوئید به نام خدا      … در مورد شروع به ساختمان قسمتي از دبستان اقبال[ بيدخت] كه حالا به نام شهيد بقائي تغيير نام پيدا كرده داستاني به ياد دارم كه بي مناسبت نيست به عرض برسانم.      در سال 1353 رياست[ اداره] فرهنگ  وقت برايادامه خواندن «برگي از يك كتاب/4»

برگی از یک کتاب/3

برگی از کتاب ارمغان بابا یکرنگی پایان کینه ها      … كساني كه در سويس بوده اند با چشم خود ديده اند كه در گردشگاه ها يا در كافه – باغ ها  وقتي انسان ها غذا ميل مي كنند، مرغان كوچك از قبيل گنجشك يا نوع ديگر از پرندگان در دسته هاي كوچك به رويادامه خواندن «برگی از یک کتاب/3»

برگی از یک کتاب/2

برگی از کتاب گزیده، در اخلاق و تصوف      در فضیلت روزه      بدان كه روزه عبادتي شريف است و خداي عزّ و جلّ بستوده است روزه داران را اندر قرآن و گفت:« السّائحون». روزه دار را « سائح» خواند از بهر آنك علما گفتند سيّاح همه روز مي رود بي توشه و روزه دارادامه خواندن «برگی از یک کتاب/2»

برگی از یک کتاب/1

برگی از کتاب ملکوت آینه ها      مظهر ولایت … حال چرا علی بن ابیطالب مظهر ولایت است؟ به نظر می رسد که در این باب می توان به ولایت نامه نوشتۀ حاج ملا سلطان محمد گنابادی – سلطان علیشاه رجوع کرد که شاید مهم ترین کتاب فارسی در شرح عرفانی مسئلۀ ولایت باشد. ولایتادامه خواندن «برگی از یک کتاب/1»